Столб за префрлање и управување - Изберете направи